gia sư logo gia sư banner
ĐC:40 Đường D2 Bình Thạnh TpHCM
Email : giasugroup@gmail.com

gia su da nang, gia su hcm, gia su ha noi

gia su da nang, gia su hcm, gia su ha noi

Trang chủ | Giới thiệu| Tư vấn học tập | Vui chơi-Giải trí | Quảng cáo | Về chúng tôi ------------ Đăng Ký Tìm Gia Sư | Đăng Ký Làm Gia Sư  
 
  Hôm nay :  
Đăng ký
Tư vấn học tập
Vui Chơi & Giải Trí
Các trường đại học
» Đại học Quốc gia Tp HCM
» Đại học Bách khoa
» Đại học Khoa học tự nhiên
» Đại học Khoa học xã Hội
» Đại học CNTT
» Đại học Quốc tế
» Đại học Kinh tế
» Đại học Kiến trúc
» Đại học Nông lâm
» Đại học Sư phạm
» Đại học Sư phạm kỹ thuật
» Đại học RMIT

Liên kết đặc biệt
Bạn có biết ?
 
 

WWW.DICHVUGIASU.COM - WEB GIA SƯ CHO MỌI NGƯỜI VIỆT TRÊN TOÀN QUỐC
Thứ bảy 29/3/2008, 03:08 GMT+7

KHÓA HỌC LẬP TRÌNH WEB PHP & MYSQL

 Phần 1: Giới thiệu
  1.1 Tổng quan kiến trúc PHP
  1.2 Căn bản PHP
  1.3 Nhúng mã PHP vào HTML
  1.4 Sử dụng các thẻ của PHP vào trong HTML
  1.5 Các loại thẻ của PHP
  1.6 Các câu lệnh trong PHP
 
Phần 2: Thêm nội dung động vào trang HTML
  2.1 Truy cập các biến từ form
  2.2 Các định danh
  2.3 Các biến người dùng khai báo
  2.4 Gán giá trị tới biến
  2.5 Các hằng số
  2.6 Các toán tử
  2.7 Sử dụng biến trong hàm
  2.8 Các cấu trúc điều khiển
  2.9 Câu lệnh rẽ nhánh
  2.10 Câu lệnh lặp
 
Phần 3: Lưu trữ và lấy dữ liệu
  3.1 Lưu trữ dữ liệu
  3.2 Tổng quan về xử lý tập tin
  3.3 Đóng, mở, ghi, đọc, khóa tập tin
  3.4 Sử dụng các hàm hữu dụng khác trên tập tin 
  Phần 4: Làm việc với kiểu dữ liệu mảng
  4.1 Giới thiệu về mảng
  4.2 Truy cập các phần tử sử dụng chỉ mục mảng
  4.3 Sử dụng mảng với thuộc tính kết hợp
  4.4 Mảng nhiều chiều
  4.5 Sắp xếp mảng
  4.6 Sắp xếp mảng nhiều chiều
  4.7 Đảo ngược thứ tự của mảng
  4.8 Nạp dữ liệu từ mảng vào tập tin
  4.9 Giới thiệu thêm các hàm thao tác mảng khác
   Phần 5: Làm việc với thao tác trên chuỗi và biểu thức
  5.1 Định dạng chuỗi
  5.2 Nối chuỗi và chia chuỗi qua các hàm xử lý chuỗi
  5.3 So sánh chuỗi
  5.4 Tìm và thay thế chuỗi con bên trong chuỗi cha
  5.5 Biểu thức thường dùng: cú pháp căn bản
  
  Phần 6: Sử dụng lại mã và các hàm đã viết
  
  6.1 Tổng quan về sử dụng lại mã đã viết
  6.2 Sử dụng hàm require() and include()
  6.3 Sử dụng hàm require() cho các mẩu web site
  6.4 Sử dụng hàm trong PHP
  6.5 Cấu trúc hàm, tham số, và tầm vực của biến
  6.6 Truyền tham số bằng tham biến tốt hơn truyền tham số bằng giá
trị
  6.7 Đệ qui
   Phần 7: Lập trình hướng đối tượng trong PHP - Căn Bản
  7.1 Các khái niệm về lập trình hướng đối tượng
  7.2 Các lớp, thuộc tính, và các họat động (hàm) trong PHP
  7.3 Instantiation
  7.4 Thể hiện của đối tượng
  Phần 8: Xây dựng các tính năng căn bản của web với PHP
  8.1 Xử lý trình bày (form)
  8.2 Thao tác với các phần tử trên form
  8.3 Tạo các trang web dựa trên dữ liệu bên trong các trang (tập tin)
  khác
  Phần 9: Điều khiển phiên làm việc của người dùng trong PHP
  9.1 Tổng quan về điều khiển phiên làm việc của người dùng
  9.2 Các tính năng của Session (phiên làm việc của người dùng) và vai
  trò của cookies (đọan mã nhỏ lưu trong máy khách) trong session
  9.3 Cài đặt session đơn giản
     9.4 Sử dụng điều khiển session như cơ chế chứng
  thực người dùng
    Phần 10: Giới thiệu các chủ đề mở rộng trong PHP
  10.1 Tổng quan về bộ đệm
  10.2 Sử dụng bộ đệm trong PHP
  10.3 Làm việc với thời gian trong PHP
  10.4 Làm việc với hình ảnh trong PHP
  10.5 Các biến môi trường - Sơ lược về HTTP Header
  10.6 Quản lý lỗi trong PHP
  Phần 11: Sử dụng MySQL
  11.1 Tạo cơ sở dữ liệu và người dùng
  11.2 Người dùng và quyền của người dùng trên cơ sở dự liệu
  11.3 Thiết lập người dùng cho trang web
  11.4 Tạo bảng trong cơ sở dữ liệu
  11.5 Các kiểu dữ liệu của MySQL
  Phần 12:  Truy vấn dữ liệu trên MySQL
  12.1 Chèn dữ liệu vào trong database
  12.2 Lấy dữ liệu từ database
  12.3 Lấy dữ liệu từ nhiều bảng
  12.4 Lấy dữ liệu theo những tiêu chuẩn nhất định
  12.5 Lấy dữ liệu từ nhiều  bảng
  12.6 Kết nối 2 bảng
  12.7 Kết nối nhiều hơn 2 bảng
  12.8 Lấy dữ liệu theo thứ tự riêng biệt
  12.9 Cập nhật những record trong database
  12.10 Xóa bảng
  12.11 Xóa toàn bộ database
  Phần 13:  Truy cập cơ sở dữ liệu MySQL từ PHP
  13.1 Các bước liên quan tới truy vấn cơ sở dữ liệu từ PHP
  13.2 Thiết lập kết nối tới Cơ sở dữ liệu
  13.3 Chọn cơ sở dữ liệu sử dụng
  13.4 Truy vấn cơ sở dữ liệu
  13.5 Tìm lấy kết quả trả về từ câu truy vấn
  13.6 Đóng kết nối từ cơ sở dữ liệu
  13.7 Thêm, sửa đổi, và xóa mầu tin trong CSDL
  13.8 Xem lai câu lệnh Thêm, Sửa, xóa dữ liệu
  13.9 Xây dựng giao diện thêm dữ liệu hiệu quả
  13.10 Sửa đổi dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu
  13.11 Xoá dữ liệu tồn tại trong cơ sở dữ liệu
   Phần 14: MySQL nâng cao
  14.1 Sắp xếp kết quả trả về
  14.2 Giới hạn kết quả trả về
  14.3 Cơ bản về chuẩn hóa
  14.4 Cú pháp tìm kiếm, gom nhóm trong SQL
  14.5 Những hàm cơ bản.
   Phần 15: Phát sinh mẫu tin email từ PHP
  15.1 Đọan mã dòng lệnh cho gửi email
  15.2 Cấu hình tới, CC, BCC. Và dòng chủ đề của mẩu tin, cũng như
  phần thân của mẩu tin
  15.3 Gắn tập tin tới mẫu tin

Lập trình PHP & MySQL Server 

ĐỐI TƯỢNG : CHO TẤT CẢ MỌI NGƯỜI ĐAM MÊ WEB

THỜI GIAN : 1-2 THÁNG

HỌC PHÍ : 100 NGÀN/GIỜ HOẶC 1,6 TRIỆU TRỌN KHÓA

ĐỊA ĐIỂM : NHÀ HỌC VIÊN HOẶC CƠ SỞ CỦA CHÚNG TÔI 

ĐĂNG KÝ TRỰC TIẾP TRÊN WEB SITE NÀY : http://www.dichvugiasu.com/home.php?register=student 
 

Các tin khác: [Trở về]
 KHÓA HỌC & TUYỂN SINH


QUẢNG CÁO & TIẾP THỊ

Kích vào đây để tìm việc hoặc tìm ngườiĐăng ký ngay để tìm gia sư giỏi cho bạn
 
Đăng ký ngay để trở thành thành viên gia sư của gia su group
 
 
 
 
 
 
 

 Gia Sư Việt Nam Online © 2018. Phát triển bởi Gia Sư Việt Nam Group
gia sư home gia sư back gia sư top